Kürtlerin Ortaçağ coğrafyası

 

Tarihte Cibal olarak bilinen Zağros bölgesinin m.ö 1.bin başlarında sınırı elam ülkesinin kuzeyinden başlamaktadır. Bu Elam ülkesinin kuzey sınırı üzerinde Ellipi memleketi bulunuyordu. Batı da Der'in kuzeydoğusundaki dağ vadilerini içine alan Ellipi doğuda bugünkü Nehavend’e kadar uzanıyor, İran Mezopotamya ile bağlantısını sağlayan Bağdat-Kirmanşah –Hemedan yolunu içine alıyordu. Bu yolun biraz kuzeyinde eski Gutilerle Kassiler memleketi bulunuyordu.

Daha eski çağlarda olduğu gibi 1.Bin başlarında Şehrizor’un birtek ovasını kaplayan Lulubiler memleketi, platonun Ön Asya ile büyük ticaret yolunun kuzey çevresini içine alıyordu. Assurlular bu bölgeye  “ Zamua” ve “Mazamua” demekteydiler.

Assur kaynaklarında bir de Namri memleketi adı görülüyorsa da,bu ismin bazen sınırları belli olmayarak Güneydoğu memleketi anlamında kullanıldığı, bazen de Bit-Hamban’dan Diyale ırmağının kaynağına kadar uzanan bölgenin karşılığı olarak kullanıldığı gösterilmektedir.

Lulubiler memleketi kuzeyinde ve Urmiye Gölü’nün güney ve güneydoğusunda Mannai memleketi bulunuyordu. Lulubiler memleketi doğusunda Asurluların Madai (Med) dedikleri Medler memleketi bulunuyordu. Bu memleket batıda Diyale ırmağının kaynak bölgesine, kuzeyde Manai memleketine kadar uzanıyor,Demawend Dağı’nın kuzeydoğu yamaçlarını kaplıyordu. Bu alanda sonraları Medya’nın başkenti olan Agbatana veya Hagmatana şehri kurulmuştur.

 

Kaynak: Tori(Mehmet Kemal Işık)

Araştırma: şiyar onur serhad

Kopya izinsiz dağıtımı yasaktır.

 

 

 
 
 
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !